Problemer :

 


 

  OvergødningOvervanding  | Varmestress | Næringsproblemer

 

 

Hvis du er heldig, følger denne vejledning og forsøger at finde al den information du kan på nettet , er det ikke sikkert du vil rende ind i problemer under vejs. Cannabis er i virkeligheden en meget hårdfør plante, og den kan holde til en del før det går rigtigt galt.

De mest almindelige problemer skyldes faktisk ofte at man, som nybegynder, gerne vil gøre det hele så godt som muligt, og lige synes at planterne har fortjent lidt ekstra vand eller gødning. Dette kan let få  fatale konsekvenser. 

Denne oversigt består dels af billeder jeg selv har taget, dels af billeder jeg har fået tilsendt.
En stor del stammer herudover fra Nietzsches FAQ på overgrow:
www.overgrow.com/faq/browse.php?qa=97.
Andre dele er fra denne oversigt på cannabisworld:
http://www.cannabisworld.org/vbportal/forums/showthread.php?threadid=39870

Oversigten viser billeder af nogle af de mest almindelige symptomer/problemer du kan komme ud for, de mere usædvanlige problemer har jeg ikke fundet det nødvendigt at medtage. Skulle du have et helt bizart problem kan du måske finde noget om det i ovenstående links.

Hvis der er noget galt med dine planter, så læs denne oversigt fra begyndelsen. Den starter med de mest hyppigt forekommende problemer :


Overgødning (Nutrient Burn)

Langt den mest udbredte årsag til problemer er brug af for megen gødning.

Hvis du er kommet til at overgøde dine planter, er den bedste løsning at gennemskylle potten grundigt med rent vand. I en 5 liters potte vil det sige at lade mindst 25 liter vand dræne igennem jorden. Ikke på engang, men måske 1-2 liter af gangen. Vent til der ikke længere løber vand ud af drænhullerne, og hæld så 1-2 liter mere i. Dette vil vaske de fleste næringsstoffer ud af jorden. 

Typiske tegn på for megen eller for kraftig gødningsblanding er :

1) bladene folder sammen på midten, og/eller peger/stritter opad.

2) Bladene føles pludseligt "spændte" og hårde. (Hvilket skyldes at  planten suger mere vand til sig for at sænke PH-niveauet, og at dette får bladenes celler til at blive mere vandholdige, og dermed hårde og udspilede)

3) bladenes spidser krøller enten op eller ned.

4) grålige/brune pletter opstår, enten på selve bladene, rundt i kanten af bladene, eller kun ved spidsen af bladene.

5) bladene bliver gule og dør.

Hvis du har disse symptomer, tror jeg det første du skal tænke er : "Ok, har jeg lige gødet mine planter?" --- Og hvis svaret er "Ja", - så lad være med at gøde igen de næste par dage, og skær lidt ned på doseringen næste gang.
Jeg anbefaler at du altid starter med at bruge din gødning i omkring 1/4 anbefalet koncentration, og så trapper op derfra. Det går som regel bedre end hvis du gør det omvendte.

Selvfølgeligt kan man også gøde og vande for lidt. Hvis bladene begynder at hænge nedad og jorden er meget tør skal du nok vande en smule mere, og hvis bladene begynder at blive gule/brune, falde af osv. kan det være de mangler næring. Ofte vil det være sådan at planterne mangler én bestemt næringskomponent der ikke er nok af i éns gødning, og det kan godt blive lidt vanskeligt at rette op på, så det er altså meget fornuftigt at starte med at anskaffe en god gødning. Lad være med at købe en der ikke indeholder mikronæringsstoffer, og lad være med at købe en der indeholder meget lidt Nitrogen.

Herunder kan du se blade der er blevet "brændt" af gødningen. Disse symptomer skyldes enten at PH værdien af en gødningsblanding er for høj - at der gødes med for stærk koncentration af gødning -, at for meget gødning er ophobet i jorden, eller at en for stærk gødningsblanding sprøjtes på bladene direkte under meget varme HID lamper.

 

 

Herover ses begyndelsen til en overgødning. Det forekommer når planterne har alle de næringsstoffer de kan bruge, og der er en smule for meget. Lav en lidt mildere gødningsblanding, og problemet bør gå væk.
Bemærk, at hvis det ikke bliver værre end på billedet her under, har planterne det sikkert udmærket.

Her ser du et par slemme eksempler på for meget gødning. Bladene "brænder" og tørrer ud, og du må meget hurtigt gennemskylle potten/potterne med rent vand.

 

Overvanding

Efter min mening det næst-mest-typpiske problem.
Jorden skal gennemvædes ved vanding, og skal herefter ikke vandes igen før den er rimeligt tør.

Her ser du planter der er fuldstændigt mættede med vand. Hvis hele rodsystemet er vådt kommer der ikke nok ilt til rødderne, og dette kan medføre at disse begynder at rådne. Typiske tegn på for meget vand er at de underste blade begynder at blive lysegrønne/gule og dør til sidst, og at hele planten begynder at falde sammen. For at få nok ilt til rødderne er det vigtigt at jorden indeholder sand, perlite eller leca-sten, og selvfølgeligt får lov til at tørre ud imellem vandingerne.

 

Overophedning - Varme stress.

Overophedning skyldes at planten har det for varmt. - Som regel fordi du har placeret den for tæt på lampen. 
Planten tåler ikke alt for høje temperaturer, og især helt unge planter er meget overfølsomme.
De ældre kan som regel tåle lidt mere.

Det kan se lidt forskelligt ud, alt afhængig af hvor alvorligt det er. Typisk begynder bladene først at krølle en smule, og herefter opstår gullige/brune pletter på bladene eller bladenes spidser.
Billederne herunder er meget typiske, og du kan se at bladene har brune spidser, og enkelte fritstående gul/brune pletter.  Skaden ligner meget overgødning, bortset fra den kun forekommer øverst på planten, tættest på lampen. Der er kun en måde at rette op på dette problem ... Få varmen væk fra planterne, enten ved at flytte lamperne eller planterne

Helt unge planter (Kim-planter), er ekstra overfølsomme overfor for megen varme, og her vil det ofte være hele planten der reagerer ved dels at krølle og begynde at vokse underligt, og derudover få pletter/misfarvninger som vist herunder :Hvis det bliver rigtigt slemt, kan bladene ende med at se således ud :

 

Næringsproblemer

Manglen på et eller flere næringsstoffer planten har behov for vil føre til sygdom. Herunder følger en gennemgang af de mest almindelige næringsstoffer, dem der oftest opstår problemer med.

Mobile næringsstoffer :
De mobile næringsstoffer, er stoffer som planten selv kan flytte rundt på efter behov. Hvis planten mangler et af disse næringsstoffer, vil den løse problemet ved at tage stoffet fra de ældre blade og flytte det til de nyere. 
De mobile næringsstoffer er Nitrogen, Fosfor, Kalium, Magnesium og Zink.

Hvis symptomerne på din plante ser ud til at begynde på de nederste, laveresiddende blade, er det altså meget sandsynligt at planten mangler et af de mobile næringsstoffer, og prøver på at rette op på dette ved at flytte stoffet fra ældre blade til ny vækst.

I den forbindelse vil jeg i øvrigt lige sige, at det altså derfor er en dårlig idé at fjerne et blad fordi det f. eks begynder at gulne lidt. Planten bruger dette blad til at optage næringsstoffer fra, og hvis du fjerner det, vil et nyt blad bare begynde at gulne i stedet for.
Find hellere en permanent løsning på problemet.

Immobile næringsstoffer:
Disse stoffer kan ikke flyttes internt i planten, så symptomerne viser sig først på de yngste blade og skud.
De immobile næringsstoffer er Svovl, Kalk og Jern.
Det er ret sjældent at disse problemer opstår, så det vil som regel kun være en aktuel diagnose hvis du bruger en gødning uden mikronæringsstoffer, eller som følgeproblem i forbindelse med andre næringsstofs/PH - problemer.


PH-Værdi og næringsstoffer:

Planternes evne til at optage næring fra jorden påvirkes  af jordens PH-værdi. Hvis denne værdi bliver enten for høj eller lav, er der pludseligt nogle stoffer planten får sværere ved at optage. Derfor vil det f. eks ofte medføre flere problemer, hvis ét problem ikke rettes med det samme.
Typisk kunne det være at du har overgødet jorden med for meget Nitrogen. Ph-værdien stiger, og pludseligt står du med symptomer der ligner både overgødning og zink-mangel.
Her er det altså en god idé at holde hovedet koldt og sige : OK. Jeg bruger en gødning med mikronæringsstoffer. Planterne kan umuligt mangle nogle af disse. Konklusion : Jeg må bare have gødet for meget.
Der skal ikke så store ændringer til i jordens PH-værdi før planterne reagerer, så dette gode råd kan ikke gives for tit : Lad være med at vande med for stærk koncentration af gødning, og vand evt. hver anden gang bare med rent vand.
Typisk vil problemer med pludselige PH-udsving (for stærk gødning) vise sig meget hurtigt, nogle gange i løbet af få timer, ved at små pletter og misfarvninger begynder at opstå på bladene.
Hvis det er alvorligt, vil de herefter begynde at gulne og visne :

 

Symptomer på nærings-problemer:

De her nævnte problemer er nogle af de mest almindeligt forekommende. Hvis planten mangler næringsstoffer og du anvender en eller anden form for gødning med mikro næringsstoffer, er det for det meste enten Nitrogen eller Magnesium der mangler. Planten bruger meget Nitrogen i vækstfasen, og problemet kan løses ved simpelthen at gøde lidt mere. I forhold til andre stue-planter kræver cannabis rimelige mængder af Magnesium, og mange færdiggødninger indeholder ikke nok. Dette kan løses med Magnesium Sulfat (Engelsk Salt) som nævnt tidligere.

De andre problemer er mere sjældne, så check først om du vander for meget eller for lidt, og om planten kunne mangle nitrogen eller magnesium inden du konkluderer noget drastisk.

Den bedste løsning på disse problemer, vil altid være at benytte en gødning der indeholder alle de nødvendige nærings- og mikronæringsstoffer.
Hvis du ikke kan skaffe sådan én, så sørg for at stofferne er tilstede i jorden ved f. eks at tilsætte basalt- og tangmel.

Nitrogen mangel : Planterne gror langsomt, og de ældre blade bliver gule og dør. Stammen, grenene og undersiden af de nederste blade kan blive lilla.

Gulningen sker altid på en ret ensartet måde, og starter som regel på de ældste blade og bevæger sig opad. Bladene bliver først bleg-grønne, og gulner så helt jævnt. 
Problemet løses ved at gøde med N :-) 
Herunder ses først en meget tidlig, begyndende N-mangel. Længere nede nogle mere alvorlige tilfælde :

 

 

Magnesium mangel : Magnesium mangel er forholdsvis almindeligt. Bladene bliver først gullige, og begynder derefter at dø. Først imellem årene på de ældre, lavere blade, senere breder det sig. Det er karakteristisk at årene på bladene forbliver grønne. 

... Bladene kan begynde at folde sammen på midten og pege opad hvis det er slemt. - Dette kan de som sagt også finde på hvis du bare giver dem for meget gødning i det hele taget, så hvis du har en plante der ser ud som den herunder, skal du nok først overveje om du bare giver for meget gødning: 

 

 

 

Fosfor mangel : Ved fosfor mangel bliver bladene meget mørkegrønne evt. med spor af rød/lilla. Bladene krøller nedad, og begynder at dø. Fosfor mangel medfører at blomstringen forløber meget langsomt med meget små blomsterstande. Et meget typisk tegn er at grene og plantens stamme bliver rød/lilla.


 

Zink mangel : Bladene begynder at blive gule og dø imellem årene, nyere blade er ofte mindre end normalt, og der bliver kortere afstand mellem nye noder på planten. Bladenes kant bliver ofte krøllet og ujævn.

 

Kalium mangel : Kalium medvirker til at opretholde vandtrykket i plantecellerne. Mangler planten Kalium vil plantens stamme og grene typisk blive svage og spinkle, og bladenes spidser vil krølle opad og dø.
De første tegn er som regel, at det yderste (omkredsen) af bladene begynder at gulne, for derefter at dø. Dette spreder sig, hvis du ikke afhjælper problemet med gødning.